- -

KAYIT FORMU
Önemli Tarihler
30 Haziran
2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
31 Ağustos
2022
Kabul Gören Bildirilerin Açıklanması
30 Eylül
2022
Kayıt ve Özet Revizyonu için Son Tarih

Davet

Değerli Akademisyenler, Araştırmacılar ve Öğrenciler,

Türkiye bir göç ülkesidir; Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye’nin 2015 yılından beri dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke konumuna gelmesi, göçün Türkiye’deki nüfus dinamiklerini nasıl etkilediği sorusuna cevap arayan çalışmaları giderek daha da önemli hale getirmektedir. Göçün dünyada ve Türkiye’de ekonomik, sosyal, demografik, politik dinamikler üzerindeki etkilerinin artmasına paralel olarak, Nüfus Etütleri Enstitüsü de, göç alanında önemli araştırmalara imza atmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde “Türkiye’de Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri”, “Uydu-kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-ekonomik Profili”, “Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları” araştırmaları gerçekleştirilmiş, Enstitü tarafından 1968 yılından beri her beş yılda bir yapılan nüfus araştırmalarının onbirincisi olan 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda da ilk defa Suriyeli Göçmen Örneklemi ile Suriyeli sığınmacıların nüfus dinamiklerine, üreme sağlığı ve anne-çocuk sağlığı ile ilgili konulardaki durumlarına dair kapsamlı bilgiler elde edilmiştir.

Türkiye'nin tarihsel olarak bir göç ülkesi olması ve yakın zamanda dünyada en çok sığınmacıyı barındırarak yüklenmiş olduğu sorumluluğa paralel olarak "Beşinci Nüfusbilim Konferansı"nın ana teması “Türkiye ve Göç” olarak belirlenmiştir. Konferansta göç ile ilgili konuların yanısıra nüfusbilimin kapsamında olan doğurganlık, aile ve hanehalkı, yaşlılık ve kuşaklararası ilişkiler, ölümlülük ve yaşam beklentisi, nüfus politikaları, araştırma yöntemleri gibi çok sayıda ilişkili tema yer almaktadır. Konferans temaları bir bütün olarak dikkate alındığında, konferans, disiplinlerarası bir yapıya sahip olarak, demografların yanısıra sosyoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, şehir ve bölge planlaması, istatistik, coğrafya, matematik, yöneylem, kadın çalışmaları, sosyal politika ve sağlık alanlarında çalışan akademisyenlere, kamu ve özel sektör çalışanlarına hitap etmektedir.

Hakemli ulusal konferans olarak, Ankara’da Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün Beytepe Yerleşkesinde yer alan binasında gerçekleştirilecek olan, sözlü sunum oturumlarının, poster oturumunun ve panel oturumlarının yer alacağı “Beşinci Nüfusbilim Konferansı”nın nüfus konularının bilimsel olarak etkin bir şekilde tartılışılmasına ve böylece disiplinlerarası etkileşimin artırılmasına hizmet etmesi beklenmektedir.

Nüfus konusunda çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları “Beşinci Nüfusbilim Konferansı”nda buluşmaya davet ediyoruz.

Beşinci Nüfusbilim Konferansı Düzenleme Kurulu