- -

KAYIT FORMU
Önemli Tarihler
30 Haziran
2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
31 Ağustos
2022
Kabul Gören Bildirilerin Açıklanması
30 Eylül
2022
Kayıt ve Özet Revizyonu için Son Tarih

Genel Bilgiler

Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı (TNBK-5)

Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde bulunan binasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. İlki Nüfus Etütleri Enstitüsünün kuruluşundan hemen sonra 1968 yılında yapılmış olan “Türkiye Nüfusbilim Konferansı”nın beşincisi olacak olan bu yılki konferans da Enstitünün 55. Kuruluş yılında yapılmaktadır.

Konferansın Ana Teması

Türkiye'nin tarihsel olarak bir göç ülkesi olması ve özellikle de 2015 yılından beri dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olarak yüklenmiş olduğu sorumluluğa paralel bir şekilde "Beşinci Nüfusbilim Konferansı"nın ana teması “Türkiye ve Göç” olarak belirlenmiştir.

Konferansın Kapsayacağı Konular

Konferansın ana teması olarak belirlenen “Türkiye ve Göç” başlığı ile uyumlu konuların yanı sıra konferansta birçok bilim dalının yatay keseni durumunda olan nüfusbilimin kapsamına giren çok sayıda konunun/temanın da tartışılması beklenmektedir.

Konferansta kapsanan temalar:
 • İç göç ve kentleşme
 • Uluslararası göç
 • Göçmen nüfus
 • Doğurganlık
 • Anne-çocuk sağlığı
 • Üreme sağlığı
 • Sağlık, iyilik hali ve hastalıklar
 • Ölümlülük ve yaşam beklentisi
 • Aile, hanehalkı ve evlilik, boşanma
 • Nüfus yaşlanması ve kuşaklararası ilişkiler
 • Nüfus politikaları
 • Nüfus ve kalkınma
 • Nüfus iktisadı, istihdam ve yoksulluk
 • Tarihsel demografi
 • Toplumsal cinsiyet
 • Sınıf, etnisite ve din
 • Demografik veri kaynakları ve kayıt sistemleri
 • Araştırma yöntemleri
 • Veri madenciliği ve büyük veri
 • Poster

Konferans Katılım Ücretleri

Konferansa katılanlardan katılım ücreti alınmayacaktır.

Konferansı Destekleyenler

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA-Türkiye) konferans web sitesinin hazırlanması için mali destekte bulunmuştur.

Konferansa destek olması beklenen diğer kurum ve kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alındığında, konferansı destekleyecek olan kurum ve kuruluşlar ilan edilecektir.

Konferans Kapsamında Sunulacak Bildirilerin Yayınlanması

Konferans kapsamında sunulacak bildirilerin özet kitapçığı konferanstan önce yayınlanacaktır. Seçilerek, hakemlik sürecinden geçen bildirilerin tam metni ise konferanstan sonra ISBN almış kitap olarak Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü yayını olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, konferans kapsamında sunulan bazı bildirilerin, hakemlik sürecinden sonra, Nüfusbilim Dergisi’nde yayınlanması da mümkün olacaktır.

Konferansın Yapılacağı Yer

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nüfus Etütleri Enstitüsü binası

Konaklama

Üniversite'nin Beytepe Konukevi kontenjanlar dolduğu için rezervasyona kapanmıştır.

Ulaşım

Beytepe yerleşkesi Eskişehir Yolu Üniversiteler Mahallesinde yer almaktadır. Beytepe Yerleşkesine toplu taşıma ile Kızılay-Çayyolu metro hattı kullanılarak ulaşım sağlanabilir. Beytepe metro durağından yerleşkeye Beytepe köprüsü üzerinden kalkan otobüsler ile ulaşılmaktadır.

Özel araç ile Ankara-Eskişehir yolu üzerinden, Beytepe Köprüsü ile yerleşkenin A ana giriş kapısına ulaşılır. Köprüden önce Hacettepe yönlendirme tabelaları mevcuttur. Ana giriş kapısından girildikten 3 km sonra yerleşke içi yönlendirme levhaları size yardımcı olacaktır. Enstitü binası yurtlar bölgesinde Parlar yurdunun üst tarafındadır. Aşağıda Beytepe Yerleşkesi içinden Enstitü binasına ulaşıma ilişkin bir kroki bulunmaktadır.

Konferans İletişim Bilgileri

Konferans hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçilebilirsiniz.

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Hacettepe Üniversitesi
Konferans Sekreterleri
Ar. Gör. Kardelen Güneş Hacettepe Üniversitesi
Ar. Gör. Mümine Barkçin Hacettepe Üniversitesi
Ar. Gör. Yaser Koyuncu Hacettepe Üniversitesi
İletişim mail adresi: nufusbilimkonferansi@gmail.com