- -

KAYIT FORMU
Önemli Tarihler
30 Haziran
2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
31 Ağustos
2022
Kabul Gören Bildirilerin Açıklanması
30 Eylül
2022
Kayıt ve Özet Revizyonu için Son Tarih

Konferans Temaları

Temalar Tema Sorumluları
İç göç ve kentleşme Mehmet Ali Eryurt
Uluslararası göç Helga Rittersberger-Tılıç
Göçmen nüfus Saime Özçürümez
Doğurganlık Sutay Yavuz
Anne-çocuk sağlığı A. Banu Akadlı Ergöçmen
Üreme sağlığı Pelin Çağatay
Sağlık, iyilik hali ve hastalıklar Hilal Arslan
Ölümlülük ve yaşam beklentisi Levent Akın
Aile, hanehalkı, evlilik, boşanma İsmet Koç
Nüfus yaşlanması ve kuşaklararası ilişkiler Özgür Arun
Nüfus politikaları Mehmet Fatih Aysan
Nüfus ve kalkınma Ali Berker
Nüfus iktisadı, istihdam ve yoksulluk Ayşe Abbasoğlu Özgören
Tarihsel Demografi Yunus Koç
Toplumsal cinsiyet İlknur Yüksel Kaptanoğlu
Sınıf, etnisite ve din Yaprak Civelek
Demografik veri kaynakları ve kayıt sistemleri Alanur Çavlin
Araştırma yöntemleri A. Sinan Türkyılmaz
Veri madenciliği ve büyük veri Dilek Yıldız
Poster Melike Saraç