- -

KAYIT FORMU
Önemli Tarihler
30 Haziran
2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
31 Ağustos
2022
Kabul Gören Bildirilerin Açıklanması
30 Eylül
2022
Kayıt ve Özet Revizyonu için Son Tarih

Konuşmacılar

Konferans Açılış Konuşması: İlhan Tekeli - Türkiye’nin Göç Tarihi Hangi Göç Kategorileri İçinde Ele Alınabilir?

İlhan Tekeli: 6.11.1937 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi, İTÜ İnşaat Fakültesi ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması, Pensylvania Üniversitesi Bölge Bilimi yüksek lisans mezunudur. 1966 dan günümüze kadar ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde ders vermektedir. 1995 yılında TÜBA üyesi seçilen Prof.Tekeli 2011 yılında bu akademiden ayrılarak bilimler akademisinin kurucu üyesi olmuştur. 1991’de Türkiye Tarih Vakfının kurucuları arasında yer almış ilk on yılında başkanlığını yapmıştır. Günümüze kadar 112 kitabı yayınlanmıştır. Bunların 22’si tarih konusundadır. Bu kitaplardan ikisi tarih yazıcılığı üzerinedir. Öğrencileri İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfını kurmuşlardır.